Tìm những chi tiết miêu tả vẻ đẹp của dòng sông Mê Kong. Hình ảnh người nông dân Nam Bộ được tác giả khắc họa qua chi tiết nào? Những chi tiết đó gợi cho em cảm nhận gì về con người nơi đây

  • 1 Đánh giá

3. Tìm những chi tiết miêu tả vẻ đẹp của dòng sông Mê Kong.

4. Hình ảnh người nông dân Nam Bộ được tác giả khắc họa qua chi tiết nào? Những chi tiết đó gợi cho em cảm nhận gì về con người nơi đây?

Bài làm:

3. Những chi tiết miêu tả vẻ đẹp của dòng sông Mê Kong:

  • Mê Kong chảy, Mê Kong cũng hát

  • Chín nhánh Mê Kong phù sa nổi váng

  • Ruộng bãi Mê Kong trồng không hết lúa

  • Bến nước Mê Kong tôm cá ngợp thuyền

  • Mê Kong quặn đẻ, chín nhánh sông vàng

4. Hình ảnh người nông dân Nam Bộ được tác giả khắc họa qua chi tiết: Nông dân Nam Bộ gối đất nằm sương/Mồ hôi vã bãi lầy thành đồng lúa

Nông dân Nam Bộ là những con người cần cù, vất vả, chịu thương chịu khó, "một nắng hai sương"

  • 198 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 kết nối tri thức