Trắc nghiệm công dân 11 bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trên thị trường mua bán trả góp, khái niệm cầu được hiểu là nhu cầu

 • A. có khả năng thanh toán
 • B.hàng hoá mà người tiêu dùng cần
 • C. chưa có khả năng thanh toán
 • D. của người tiêu dùng.

Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây không phải là cung?

 • A. Công ty sơn H hàng tháng sản xuất được 3 triệu thùng sơn để đưa ra thị trường
 • B. Quần áo được bày bán ở các cửa hàng thời trang
 • C. Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị thu hoạch 10 tấn lúa để xuất khẩu
 • D. Rau sạch được các hộ gia đình trồng để ăn, không bán

Câu 3: Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với

 • A. giá cả, sự cung ứng hàng hoá trên thị trường.
 • B. mức tăng trường kinh tế của đất nước.
 • C. chính sách tiền tệ, mức lãi suất của ngân hàng.
 • D. giá cả, thu nhập xác định.

Câu 4: Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

 • A. Thu hẹp sản xuất
 • B. Mở rộng sản xuất
 • C. Giữ nguyên quy mô sản xuất
 • D. Tái cơ cấu sản xuất

Câu 5: Người tiêu dùng vận dụng quan hệ cung - cầu nhằm mục đích gì?

 • A. Lựa chọn mua hàng hoá để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
 • B. Phát triển kinh tế cho đất nước.
 • C. Phù hợp nhu cầu và mang lại hiệu quả kinh tế.
 • D. Lựa chọn thời điểm để đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Câu 6: Giả sử cung về ô tô trên thì trường là 30.000 chiếc, cầu về mặt hàng này là 20.000 chiếc, giả cả của mặt hàng này trên thị trường sẽ

 • A. Giảm
 • B. Tăng
 • C. Tăng mạnh
 • D. ổn định

Câu 7: Khi cung lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng

 • A. đến lưu thông hàng hoá.
 • B. tiêu cực đến người tiêu dùng.
 • C. đến quy mô thị trường.
 • D. đến giá cả thị trường.

Câu 8: Trong nền sản xuất hàng hoá mục đích của sản xuất là gì?

 • a. Để tiêu dùng.
 • b. Để bán.
 • c. Để trưng bày
 • d. Cả a và b đúng

Câu 9: Trên thị trường, khi cung lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

 • A. Giá cả tăng.
 • B. Giá cả giảm.
 • C. Giá cả giữ nguyên.
 • D. Giá cả bằng giá trị.

Câu 10: Trong nền sản xuất hàng hoá, mục đích của sản xuất là

 • A. để trao đổi, để bán.
 • B. thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
 • C. để bán, để tiêu dùng
 • D. tạo ra sản phẩm cho xã hội.

Câu 11: Khái niệm tiêu dùng được hiểu như thế nào?

 • a. Tiêu dùng cho sản xuất
 • b. Tiêu dùng cho đời sống cá nhân
 • c. Tiêu dùng cho gia đình
 • d. Cả a và b đúng.

Câu 12: Nếu em là người mua hàng trên thị thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

 • A. Cung = cầu.
 • B.Cung > cầu
 • C.Cung < cầu.
 • D. Cung # cầu.

Câu 13: Trên thị trường, khi giá cả tăng lên, cầu sẽ

 • A. giảm xuống.
 • B. tăng lên.
 • C. ổn định.
 • D. không tăng.

Câu 14: Vào đâu mùa đồng, khi nhu cầu áo ấm tăng, là nhà kinh doanh quần áo, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để có lợi nhất?

 • A. Nhập thêm nhiều sản phẩm thời trang mùa đông.
 • B. Nhập thêm một số sản phẩm thời trang mùa hè.
 • C. Nhập cả quân áo thời trang hè và thu.
 • D. Nhập quân áo mùa thu.

Câu 15: Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra theo xu hướng nào sau đây?

 • A. Cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau.
 • B. Cung, cầu thường cân bằng.
 • C. Cung thường lớn hơn cầu.
 • D. Cầu thường lớn hơn cung.

Câu 16: Nếu em đang bán sản phẩm X trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

 • A. Cung = cầu
 • B. Cung > cầu
 • C. Cung < cầu.
 • D. Cung # cầu.

Câu 17: Khi cầu tăng dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào dưới đây trong quan hệ cung - cầu?

 • A. Cung cầu tác động lẫn nhau.
 • B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.
 • C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.
 • D. Thị trường chị phối cung cầu.

Câu 18: Trên thị trường, khi giá cả tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

 • A. Cung và cầu tăng.
 • B. Cung và cầu giảm.
 • C. Cung tăng, cầu giảm.
 • D. Cung giảm, cầu tăng.

Câu 19: Trên thị trường, khi giá cả tăng lên, lượng cung sẽ

 • A. giảm xuống.
 • B. tăng lên.
 • C. ổn định.
 • D. không tăng

Câu 20: Do cung vượt quá cầu, giá thịt heo giảm mạnh liên tục trong thời gian rất dài làm cho đời sống của người nuôi heo gặp rất nhiều khó khăn. Nhà nước đã hỗ trợ cho người nuôi lợn và tìm thị trường đề xuất khẩu. Như vậy, nhà nước đã

 • A. vận dụng không tốt quy luật cạnh tranh.
 • B. vận dụng tốt quy luật cạnh tranh.
 • C. vận dụng tốt quy luật cung cầu.
 • D. vận dụng không tốt quy luật cung cầu

Câu 21: Hãng điện thoại X vừa cho ra sản phẩm mới. Nếu là nhà sản xuất X để kích thích lượng cầu với dòng điện thoại mới đó, em sẽ lựa chọn phương án nào đưới đây để bán được nhiều sản phẩm lại không bị thua lỗ?

 • A. Quảng cáo sản phẩm.
 • B. Hạ giá thành sản phẩm.
 • C. Đẩy mạnh quảng cáo và khuyến mại.
 • D. Tăng giá thành sản phẩm để gây chú ý.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


Trắc nghiệm công dân 11 bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (P2)
 • 120 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021