Trắc nghiệm địa lí 9 bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Long

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Long. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thuận lợi lớn nhất về vị trí của Đồng bằng Sông Cửu Long là:

 • A. Toàn bộ diện tích là đồng bằng
 • B. Ba mặt giáp biển
 • C. Nằm ở cực Nam tổ quốc
 • D. Rộng lớn nhất cả nước.

Câu 2: nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Cửu Long?

 • A. Năng suất lúa cao nhất
 • B. Diện tích đồng bằng lớn nhất
 • C. Sản xuất lúa gạo nhiều nhất
 • D. Xuất khẩu nông sản nhiều nhất.

Câu 4: Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng:

 • A. 20 000km2
 • B. 30 000km2
 • C. 40 000km2
 • D. 50 000km2

Câu 5: Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

 • A. Đất phèn
 • B. Đất mặn
 • C. Đất phù sa ngọt
 • D. Đất cát ven biển

Câu 6: Khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là:

 • A. Xâm nhập mặn
 • B. Cháy rừng
 • C. Triều cường
 • D. Thiếu nước ngọt

Câu 7: Để hạn chế tác hại của lũ, phương hướng chủ yếu hiện nay của Đồng bằng sông Cửu Long là:

 • A. Xây dựng hệ thống đê điều.
 • B. Chủ động chung sống với lũ.
 • C. Tăng cường công tác dự báo lũ.
 • D. Đầu tư cho các dự án thoát nước.

Câu 8: Các dân tộc ít người sinh sống ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

 • A. Tày, Nùng, Thái.
 • B. Gia Rai, Ê Đê, Ba Na.
 • C. Khơ me, Chăm, Hoa.
 • D. Giáy, Dao, Mông.

Câu 9: Đồng bằng sông Cửu Long được tạo nên bởi phù sa của sông?

 • A. Đồng Nai.
 • B. Mê Công.
 • C. Thái Bình.
 • D. Sông Hồng.

Câu 10: Điều kiện không phải để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long là:

 • A. Đất, rừng.
 • B. Khí hậu, nước.
 • C. Biển và hải đảo.
 • D. Tài nguyên khoáng sản.

Cho bảng số liệu sau và trả lời câu 11, 12
MỘT SỐ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DÂN CƯ, XÃ HỘI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 1999

Câu 11: Chỉ số phát triển nào Đồng bằng Sông Cửu Long thấp hơn bình quân chung cả nước?

 • A. Mật độ dân số
 • B. Tỷ lệ hộ nghèo
 • C. Thu nhập bình quân
 • D. Tuổi thọ trung bình

Câu 12: Chỉ số phát triển nào Đồng bằng Sông Cửu Long cao hơn bình quân chung cả nước?

 • A. Thu nhập bình quân
 • B. Tỷ lệ hộ nghèo
 • C. Thu nhập bình quân
 • D. Tỉ lệ người lớn biết chữ
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Long


 • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021