Cơ cấu mùa vụ lúa nước ta thay đổi vì Vì sao cơ cấu mùa vụ lúa ở nước ta thay đổi?

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm địa lý 9

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng theo dõi đáp án và giải thích câu hỏi Cơ cấu mùa vụ lúa nước ta thay đổi vì?

Cơ cấu mùa vụ lúa nước ta thay đổi vì?

A. Có nhiều loại phân bón mới.

B. Thời tiết thay đổi thất thường.

C. Lai tạo được nhiều giống lúa mới.

D. Nhiều đất phù sa màu mỡ.

Đáp án C. Lai tạo được nhiều giống lúa mới.

Giải thích: Cơ cấu mùa vụ lúa nước ta thay đổi vì hiện nay có nhiều giống lúa mới được lai tạo để phù hợp với sự thay đổi của khí hậu, sự khác biệt về đất trồng tại nhiều khu vực khác nhau và bám sát theo hướng mở rộng diện tích lúa đông xuân và hè thu.