Trắc nghiệm vật lý 9 bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khi thấy vật màu trắng thì ánh sáng đi vào mắt ta có màu:

 • A. đỏ
 • B. xanh
 • C. vàng
 • D. trắng

Câu 2: Chọn phát biểu đúng

 • A. Khi nhìn thấy vật có màu nào (trừ vật đen) thì có ánh sáng màu đó đi vào mắt ta.
 • B. Tấm lọc màu nào thì hấp thụ tốt ánh sáng màu đó.
 • C. Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu vàng ta thu được ánh sáng trắng.
 • D. Các đèn LED phát ra ánh sáng trắng.

Câu 3: Khi nhìn thấy vật màu đen thì

 • A. ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng trắng.
 • B. ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng xanh.
 • C. ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng đỏ.
 • D. không có ánh sáng từ vật truyền tới mắt.

Câu 4: Chọn câu đúng

 • A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ.
 • B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng.
 • C. Mái tóc đen ở đâu cũng thấy là mái tóc đen.
 • D. Hộp bút màu xanh để trong phòng tối vẫn thấy màu xanh

Câu 5: Chọn phương án đúng

 • A. Vật có màu trắng chỉ có khả năng tán xạ ánh sáng.
 • B. Vật có màu nào thì tán xạ yếu ánh sáng màu đó.
 • C. Vật có màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng các màu khác.
 • D. Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng nào.

Câu 6: Dưới ánh sáng đỏ ta thấy một người mặc áo đỏ. Dưới ánh sáng trắng thì chiếc áo đỏ đó chắc chắn không phải là chiếc áo màu:

 • A. trắng
 • B. đỏ
 • C. hồng
 • D. tím

Câu 7: Ca dao có câu:

Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi

Tại sao trong nước lại có ánh trăng vàng?

 • A. mặt nước có tác dụng như một thấu kính, vì vậy ánh sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước.
 • B. Mặt nước có tác dụng như một lăng kính, vì vậy ánh sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước.
 • C. Mặt nước có tác dụng như một gương phẳng, vì vậy ánh sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước.
 • D. Mặt nước có tác dụng như một gương phẳng, vì vậy ánh sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng dưới nước.

Câu 8: Dưới ánh sáng đỏ và ánh sáng lục, ta thấy có một dòng chữ màu đen. Vậy dưới ánh sáng trắng, dòng chữ ấy có màu:

 • A. đỏ
 • B. vàng
 • C. lục
 • D. xanh thẫm, tím hoặc đen

Câu 9: Dưới ánh sáng trắng, trên một bức tranh vẽ một chiếc ô tô ta thấy lốp xe màu đen, người lái mặc áo trắng, đội mũ xám, đầu ô tô có cắm một lá cờ đỏ. Dưới ánh sáng đỏ, các vật đó sẽ có màu gì?

Phương ánMàu chiếc lốpMàu áoMàu mũMàu cờ
AĐỏĐỏĐỏĐỏ
BĐenĐỏĐenĐỏ
CĐenTrắngXámĐỏ
DĐenĐenĐenĐen
 • A. Phương án A.
 • B. Phương án B.
 • C. Phương án C.
 • D. Phương án D.

Câu 10: Thắp sáng một đèn LED lục bên cạnh một đèn quả nhót đỏ đang sáng, ta sẽ thấy gì?

 • A. Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu đỏ.
 • B. Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu lục.
 • C. Nhìn vào hai đèn ta thấy có màu vàng.
 • D. Ánh sáng đèn LED vẫn có màu lục, ánh sáng đèn quả nhót vẫn có màu đỏ.

Câu 11: Thông thường để phân biệt màu sắc, người ta có thể dùng khái niệm màu sáng và màu tối. Theo bạn, 2 màu đó tán xạ ánh sáng như thế nào?

 • A. Không có tán xạ.
 • B. Màu sáng tán xạ mạnh hơn.
 • C. Màu tối tán xạ mạnh hơn.
 • D. Tán xạ như nhau.

Câu 12: Vì sao về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặc quần áo màu tối? Vì:

 • A. Màu tối hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng.
 • B. Màu tối không đẹp.
 • C. Màu tối tán xạ ánh sáng ít nên cảm thấy mát.
 • D. Màu tối tán xạ nhiều nên cảm thấy nóng.

Câu 13: Khi nhìn thấy vật màu đen thì ánh sáng nào đã đi vào mắt ta?

 • A. Màu vàng và màu tía.
 • B. Màu đỏ và màu tím.
 • C. Không có ánh sáng nào đi vào mắt ta.
 • D. Màu lam và màu tím.

Câu 14: Các vật màu mà ta nghiên cứu là các vật không tự phát sáng. Chúng chỉ có khả năng tán xạ (hắt lại theo mọi phương) ánh sáng chiếu đến chúng. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật?

 • A. Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng màu đỏ.
 • B. Vật màu xanh tán xạ rất kém ánh sáng màu đỏ.
 • C. Vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu đỏ.
 • D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật?

 • A. Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu xanh.
 • B. Vật màu đen tán xạ tốt ánh sáng màu vàng.
 • C. Vật màu xanh tán xạ tốt ánh sáng màu xanh.
 • D. Vật màu đỏ tán xạ rất kém ánh sáng màu ánh sáng màu xanh.

Câu 16: Chọn câu đúng trong các câu sau đây:

 • A. Chiếc bút màu xanh để trong phòng tối cũng vẫn có màu xanh.
 • B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng màu đỏ vẫn thấy trắng.
 • C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen.
 • D. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng màu đỏ.

Câu 17: Vì sao ban ngày hầu hết lá cây ngoài đường có màu xanh?

 • A. Vì lá cây hấp thụ hết tất cả các màu trong ánh sáng mặt trời.
 • B. Vì lá cấy hấp thụ được ánh sáng màu xanh.
 • C. Vì lá cây tán xạ tốt ánh sáng màu xanh trong ánh sáng mặt trời.
 • D. Vì ánh sáng màu xanh không thể phản xạ trên lá cây được.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 55 vật lí 9: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu


 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021