Trình bày và giải thích đặc điểm phân bố dân cư nước ta Câu hỏi ôn tập Địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Đặc điểm phân bố dân cư nước ta

Trình bày và giải thích đặc điểm phân bố dân cư nước ta - Địa lí 9 được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi: Trình bày và giải thích đặc điểm phân bố dân cư nước ta? Nêu các biện pháp giải quyết sự phân bố dân cư chưa hợp lí?

Lời giải:

* Đặc điểm sự phân bố dân cư: Dân cư phân bố không đều:

  • Tập trung đông đồng bằng, ven biển ( 600người /km2)
  • Thưa thớt miền núi và cao nguyên( 60người /km2 ).
  • Quá nhiều ở nông thôn ( 74% ), quá ít ở thành thị ( 26% ).

- Giải thích:

  • Các vùng đồng bằng, ven biển có nhiều điều kiện thuận lợi sinh sống và phát triển kinh tế: Địa hình, đất đai, khí hậu, nguồn nước ...
  • Dân số thành thị còn ít, chưa thu hút thị dân -> Tỉ lệ đân thành thị thấp, do tập quán sản xuất lâu đời của nhân dân sản xuất nông nghiệp -> Dân số tập trung nhiều ở nông thôn .

* Các biện pháp:

- Giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên.

- Nâng cao mức sống của người dân.

- Phân công, phân bố lao động một cách hợp lí nhằm khai thác thế mạnh của từng vùng .

- Cải tạo xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình đô thị hoá nông thôn trên cơ sở phù hợp nhu cầu phát triển KT- XH.

Chuyên mục Ôn tập Địa lí 9 bao gồm những câu hỏi ôn tập kiểm tra chia thành nhiều phần tương ứng với chương trình học môn Địa lớp 9 nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. Trình bày và giải thích đặc điểm phân bố dân cư nước ta được KhoaHoc chia sẻ trên đây sẽ hỗ trợ học sinh học tốt môn Địa cũng như chuẩn bị cho các bài kiểm tra Địa lí 9 đạt kết quả cao.

  • 373 lượt xem

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ôn tập Địa lí 9