Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?” (trang 80 sgk)

  • 1 Đánh giá

3. Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?”

a. Nhóm trưởng đến góc học tập lấy lược đồ trống như hình dưới đây và các thẻ chữ: Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Ân Độ Dương, Đại Tây Dương, châu Đại Dương, châu Nam Cực.

b. Khi giáo viên hô “Bắt đầu!”, các nhóm gắn các thẻ chữ ứng với các số trên lược đồ.

Bài làm:

Vị trí các số cần gắn:

  • 1 - Châu Nam Cực;
  • 2 - Châu Đại Dương;
  • 3 - Thái Bình Dương;
  • 4 - Đại Tây Dương;
  • 5 - Ấn Độ Dương;
  • 6 - Bắc Băng Dương.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN