Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN

Dưới đây là toàn bộ các bài soạn, lời giải của chương trình VNEN lịch sử và địa lí 5. Cách trình bày bài soạn chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài soạn nào thì click vào bài học tương ứng. Để tìm trên google, các em học sinh gõ VNEN lich su va dia li 5 KhoaHoc.

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5 TẬP 1 - SÁCH VNEN

Phần lịch sử

Bài 1: Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ, cuộc phản công ở kinh thành Huế

Bài 2: Nước ta đầu thế kỉ XX và cuộc tìm đường cứu nước

Bài 3: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931)

Bài 4: Cách mạng mùa thu và Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

Phiếu kiểm tra 1: Em đã đọc được những gì khi tìm hiểu về hơn tám mươi năm nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp...

Bài 5: Vượt qua tình thế hiểm nghèo, quyết tâm chống Pháp trở lại xâm lược

Bài 6: Chiến thắng Việt Bắc (1947) và biên giới (1950)

Bài 7: Từ sau chiến thắng biên giới đến chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)

Phiếu kiểm tra 2: Em đã học được những gì khi tìm hiểu về 9 năm trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

Phần địa lí

Bài 1: Việt Nam - đất nước chúng ta

Bài 2: Địa hình và khoáng sản

Bài 3: Khí hậu và sông ngòi

Bài 4: Đất và rừng

Phiếu kiểm tra 1: Em đã học được những gì về địa lí tự nhiên Việt Nam

Bài 6: Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Bài 5: Dân cư nước ta

Bài 7: Công nghiệp

Bài 8: Giao thông vận tải, thương mại và du lịch

Phiếu kiểm tra 2: Em đã học được những gì về địa lí dân cư và kinh tế Việt Nam

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5 TẬP 2 - SÁCH VNEN

Phần Lịch sử

Phần địa lí

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5