Giải bài 10: Khu vực Đông Nam Á và các nước láng giềng của Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Giải bài 10: Khu vực Đông Nam Á và các nước láng giềng của Việt Nam - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 5 trang 50. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Xác định vị trí và tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á.

a. Em đã biết gì về khu vực Đông Nam Á?

b. Quan sát hình 2 (bài 9) phóng to, em hãy:

 • Chỉ vị trí khu vực Đông Nam Á trên lược đồ. Từ vị trí đó, theo em Đông Nam Á có khí hậu như thế nào?
 • Dựa vào màu sắc trên bản đồ, hãy nhận xét địa hình khu vực Đông Nam Á (đồng bằng hay núi và cao nguyên chiếm nhiều diện tích hơn).
 • Cho biết đồng bằng của khu vực Đông Nam Á thường phân bố ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu hoạt động kinh tế của khu vực Đông Nam Á

Thảo luận và trả lời câu hỏi:

 • Em hãy liên hệ ở Việt Nam, nêu tên một số cây công nghiệp nhiệt đới có ở khu vực Đông Nam Á.
 • Dựa vào điều kiện khí hậu và địa hình, hãy giải thích vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Khám phá đất nước Trung Quốc

a. Quan sát hình 5 (bài 9), hãy:

 • Chỉ trên lược đồ và nêu vị trí đất nước Trung Quốc.
 • Cho biết Trung Quốc thuộc khu vực nào của châu Á.
 • Đọc tên thủ đô của Trung Quốc.

=> Xem hướng dẫn giải

Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

 • Nêu sự khác biệt về địa hình giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc?
 • Kể tên một số sản phẩm nổi tiếng của Trung Quốc.
 • Hãy sưu tầm tư liệu và giới thiệu một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quô'c.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu hai nước Lào và Cam-pu-chia

a. Quan sát hình 5 (bài 9) hãy:

 • Chỉ trên lược đồ và nêu vị trí hai nước Lào và Cam-pu-chia.
 • Cho biết Lào và Cam-pu-chia thuộc khu vực nào của châu Á.
 • Đọc tên thủ đô của Lào và Cam-pu-chia.

b. Hãy sưu tầm tư liệu và giới thiệu một số địa điểm du lịch ở Lào và Cam-pu-chia

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai

a1. Đông Nam Á nằm ở phía đông châu Á.

a2. Địa hình Đông Nam Á chủ yếu là đồng bằng màu mỡ.

a3. Đông Nam Á sản xuất nhiều loại nông sản và khai thác khoáng sản.

a4. Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước Đông Nam Á.

a5. Trung Quốc, Lào, Thái Lan là ba nước láng giềng của Việt Nam.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hoàn thành bảng sau (bảng trang 54 sgk lịch sử và địa lí 5)

Tên nướcThuộc khu vựcTên thủ đôSản phẩm nổi tiếngĐịa điểm du lịch nổi tiếng
Trung Quốc
Lào
Cam -pu- chia

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chơi trò chơi "giải ô chữ"

1. Đây là tên 1 nước láng giềng ở phía tây Việt Nam. (9 chữ cái)

2. Đây là nơi thấp nhất của lãnh thổ Cam-pu-chia. (6 chữ cái)

3. Đây là một khu vực của Trung Quốc có địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, có khí hậu khắc nghiệt. (7 chữ cái)

4. Đây là tên một nước có số dân đông nhất thế giới. (9 chữ cái)

5. Đây là tên một ngôi đền cổ kính, nổi tiếng của Cam-pu-chia. (8 chữ cái)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Hãy tìm hiểu và giới thiệu khu vực Đông Nam Á.

a. Kể tên các nước trong khu vực Đông Nam Á.

b. Em đã bao giờ nghe về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) chưa? Hãy tìm hiểu thông tin về ASEAN.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN