Giải bài 9: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta. Đường Trường Sơn huyền thoại

 • 1 Đánh giá

Giải bài 9: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta. Đường Trường Sơn huyền thoại - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 5 trang 9. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Khám phá về sự ra đời của Nhà máy cơ khí Hà Nội

 • Nhà máy Cơ khí Hà Nội được khánh thành thể hiện điều gì?
 • "Nhà máy Cơ khí Hà Nội đồ sộ vườn cao lên vùng đất trước đây là một cánh đồng, có nhiều đồn bốt và hàng rào dây thép gai của thực dân xâm lược". Câu trích dẫn trên gợi cho em suy nghĩ gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu những đóng góp của nhà máy Cơ Khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước

 • Nêu những đóng góp của nhà máy Cơ Khí Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước?
 • Việc Bác Hồ 9 lần về thăm nhà máy Cơ Khí Hà Nội nói lên điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu sự ra đời của đường Trường Sơn

 • Trung ương Đảng ta quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?
 • Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là gì?
 • Những lực lượng nào tham gia mở đường Trường Sơn và đảm bảo cho các hoạt động diễn ra trên tuyến đường?
 • Quan sát lược đồ, em có nhận xét gì về tuyến đường Trường Sơn?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu về tinh thần chiến đấu của bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn

 • Những công việc chính của bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn là gì?
 • Hãy cho biết những khó khăn, gian khổ mà những chiến sĩ Trường Sơn phải vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ?
 • Quan sát các bức ảnh và qua câu chuyện của anh Nguyễn Viết Sinh, em có suy nghĩ gì về tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trên đường Trường Sơn?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Khám phá vai trò của đường Trường Sơn đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta

Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Hoàn thành phiếu học tập: Nhà máy Cơ khí Hà Nội

Nhà máy Cơ khí Hà Nội
Thời gian xây dựng: ............
Địa điểm: .......................
Quy mô: .....................
Nước giúp đỡ xây dựng: ................
Các sản phẩm: .......................

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy chọn ý đúng và ghi vào vở:

Đường Trường Sơn có tên gọi khác là gì?

a. Đường Hồ Chí Minh

b. Đường Hồ Chí Minh trên biển

c. Đường số 1

Ý nghĩa to lớn của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mĩ, cứu nước:

a. Là con đường giao thông để nhân dân các vùng miền đi lại

b. Là con đường huyết mạch để hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam

c. Góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

d. Góp phần mở rộng giao thông miền núi.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Ghi vào vở những điều em cảm nhận được sau khi đọc đoạn thơ dưới đây:

Trường Sơn xẻ dọc, rọc ngang

Xẻng tay mà viết nên trang sử vàng

Trường Sơn vượt núi, băng sông

Xe đi trăm ngả, chiến công bốn mùa

Trường Sơn, đông nắng, tây mưa

Ai chưa đến đó như chưa rõ mình

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động ứng dụng

1. Kể tên một số trường học, tuyến phố, di tích lịch sử,....ở địa phương em liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử trong bài vừa học.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sưu tầm tư liệu (tranh, ảnh, chuyện kể, thơ, bài hát.....) liên quan đến Nhà máy cơ khí Hà Nội và đường Trường Sơn.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN