Giải bài 12: Hoàn thành thống nhất đất nước. Xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình

 • 1 Đánh giá

Giải bài 12: Hoàn thành thống nhất đất nước. Xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 5 trang 31. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng chia sẻ và khám phá.

Dựa trên hiểu biết của em, hãy trả lời các câu hỏi sau:

 • Tên đầy đủ của nước ta hiện nay là gì?
 • Quốc kì của nước ta như thế nào?
 • Tên bài Quốc ca của nước ta là gì? Nhạc sĩ nào là tác giả của bài Quốc ca?
 • Thủ đô của nước ta ở đâu?
 • Kể tên một số công trình thủy điện ở nước ta mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu hoàn cảnh và không khí của cuộc Tổng tuyển cử năm 1976

 • Vì sao phải tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước ngay sau năm 1975?
 • Kể lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25-4-1976. Mô tả không khí cuộc bầu cử thông qua các hình trên.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu những quyết định của Quốc hội khóa VI trong kì họp đầu tiên (cuối tháng 6 - đầu tháng 7-1976)

Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI đã đưa ra những quyết định gì về tên nước, Quốc kì, quốc ca và thủ đô của nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Khai thác thông tin về Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

 • Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được xây dựng trong thời gian bao nhiêu năm?
 • Để xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động như thế nào?
 • Em hãy phát biểu cảm tưởng của mình về tinh thần lao động, sự hi sinh quên mình của những người đã góp phần xây dựng nên Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiểu vai trò của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã đóng góp gì cho công cuộc xây dựng đất nước?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động ứng dụng

1. Hãy viết vào vở một đoạn văn ngắn miêu tả không khí vui mừng, phấn khởi của nhân dân ta trong ngày bầu cử Quốc hội khóa VI.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy ghi vào vở những câu đúng

Công trình thủy điện Hòa Bình trên sông Đà:

a. được xây dựng trong vòng 15 năm.

b. được xây dựng tại tỉnh Sơn La.

c. được xây dựng bởi các kĩ sư và công nhân Liên Xô.

d. góp phần giảm nguy cơ lũ lụt và hạn hán cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

e. cung cấp điện cho các vùng trong cả nước.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hoàn thiện phiếu học tập

Nối các thông tin ở cột A sao cho phù hợp với các thông tin ở cột B về các quyết định của kì họp thứ nhất Quôc hội khóa VI (năm 1976).

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

2. Liên hệ thực tế

Tìm hiểu qua các nguồn thông tin và hoàn thành bảng sau đây vào vở

STTNhà máy thủy điệnĐịa điểm xây dựng
1
2
.....

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá một số thay đổi của nước ta trước và trong thời kì đối mới.

Viết một đoạn ngắn nêu cảm nghĩ của em về những thay đổi của đất nước trước và trong thời kì đổi mới.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 1 lượt xem