Giải bài 7: Từ sau chiến thắng biên giới đến chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)

  • 1 Đánh giá

Giải bài 7: Từ sau chiến thắng biên giới đến chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 5 trang 49. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu vể Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (nảm 1951)

a. Quan sát hình và đọc thông tin (trang 49 sgk).

b. Trả lời câu hỏi:

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá các hoạt động sản xuất và văn hóa - giáo dục ở hậu phương trong những năm sau chiến dịch Biên giới

a. Quan sát hình 2, 3 và đọc thông tin trong sơ đồ để trả lời câu hỏi (trang 50 sgk).

  • Nêu những hoạt động chủ yếu của hậu phương sau chiến thắng Biên giới.
  • Việc Bác Hồ thăm công binh xưởng nói lên điều gì?
  • Hãy nêu suy nghĩ của em về tình cảm giữa quân với dân trong kháng chiến thông qua hình ảnh Bộ đội giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp.

=> Xem hướng dẫn giải

b. Quan sát hình và đọc thông tin, thảo luận để trả lời câu hỏi (trang 51 sgk).

Việc tuyên dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc (1952) có tác dụng như thế nào đối với phong trào thi đua yêu nước phục vụ kháng chiến?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Cùng tìm hiểu vể tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Đọc đoạn văn và xác định vị trí của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trên lược đồ

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu vể sự chuẩn bị của quân dân ta cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

a. Đọc thông tin và quan sát các hình 6, 7, 8 (trang 52, 53 sgk).

b. Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

  • Em hãy cho biết quyết tâm của Trung ương Đảng và Bác Hồ trong việc mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
  • Em có nhận xét gì về tinh thần của nhân dân ta trong việc chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ thông qua hai hình: Đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ và Bộ đội ta kéo pháo vào mặt trận Điện Biên Phủ?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiếu về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

a. Đọc thông tin và quan sát hình dưới đây (trang 55, 56 sgk)

b. Thảo luận và trả lời các câu hồi:

  • Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt? Nêu thời gian bắt đầu và kết thúc của chiến dịch.
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò như thế nào trong chiến dịch Điện Biên Phủ?
  • Hành động của anh Phan Đình Giót trong trận đánh ở Him Lam thể hiện điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Khai thác thông tin về ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ.

a. Quan sát hai hình và đọc các ý kiến dưới đây (trang 55 sgk)

b. Thảo luận và trả lời câu hỏi:

Hãy cho biết ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc các câu sau đây, ghi những câu đúng vào vở:

a. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng họp vào tháng 2 - 1951.

b. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra cuôì năm 1953.

c. Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc đã bầu được 7 anh hùng trong phong trào thi đua yêu nước.

d. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

e. Điện Biên Phủ là thung lũng ở phía đông bắc của Việt Nam.

g. Trung ương Đảng và Bác Hồ nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phú.

h. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 13-3-1954 đên ngày 7-5-1954, được chia làm 3 đợt.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Trả lời câu hỏi sau (ghi đáp án vào vở):

Sau năm 1950, hậu phương của ta phát triển có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tô màu vào các mũi tên chỉ hướng tấn công của quân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên lược đồ (dùng ba màu để phân biệt ba đợt tấn công).

a. Trưởng nhóm đến góc học tập lấy Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (lược đồ với các mũi tên chưa có màu)

b. Cùng thảo luận và hoàn thành bài tập

=> Xem hướng dẫn giải

4. Hoàn thiện phiếu học tập.

a. Trưởng nhóm đến góc học tập lấy phiếu học tập.

b. Thảo luận và điền thông tin vào phiếu học tập

Cùng hoàn thành bảng sau về chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Thời gian

Kết quả

Ý nghĩa của chiến dịch

Một số nhân vật lịch sử tiêu biểu

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Với sự giúp đỡ của người thân, em hãy sưu tầm và ghi lại một số câu thơ, hoặc lời bài hát, hoặc sưu tầm các hình ảnh, hoặc các bài báo về chiến thắng Điện Biên Phủ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem