Cùng hoàn thành bảng sau về chiến dịch Điện Biên Phủ

  • 1 Đánh giá

4. Hoàn thiện phiếu học tập.

a. Trưởng nhóm đến góc học tập lấy phiếu học tập.

b. Thảo luận và điền thông tin vào phiếu học tập

Cùng hoàn thành bảng sau về chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Thời gian

Kết quả

Ý nghĩa của chiến dịch

Một số nhân vật lịch sử tiêu biểu

Bài làm:

Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Thời gian

13/3/1954

30/3/1954

1/5/1954

Kết quả

Tiêu diệt các vị trí phòng ngự của địch ở phía Bắc: Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo

Kiểm soát các cứ điểm phía Đông

Ý nghĩa của chiến dịch

  • Một mộc son bằng vàng chói lọi của lịch sử
  • Chiến thắng làm thay đổi lịch sử
  • Cổ vũ cho những cuộc chiến chống chế độ thực dân trên thế giới

Một số nhân vật lịch sử tiêu biểu

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phan Đình Giót.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN