Giải bài 8: Nước nhà bị chia cắt. Bến Tre đồng khởi

  • 1 Đánh giá

Giải bài 8: Nước nhà bị chia cắt. Bến Tre đồng khởi - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 5 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1945

  • Thành phố Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) gợi cho em nhớ đến sự kiện nào liên quan đến lịch sử Việt Nam?
  • Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, tình hình nước ta như thế nào?
  • Nguyện vọng tổng tuyển cử thống nhất đất nước của nhân dân ta có thực hiện được không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu diễn biến chính của phong trào "Đồng Khởi" ở Bến Tre

  • Trước sự khủng bố dã man của Mỹ - Diệm, nhân dân miền Nam buộc phải làm gì?
  • Kể lại diễn biến chính và kết quả của phong trào "Đồng Khởi" Bến Tre?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu ý nghĩa của phong trào "Đồng Khởi" ở Bến Tre

  • Hãy cho biết ý nghĩa của phong trào "Đồng Khởi" ở Bến Tre?
  • Quan sát lược đồ hình 7, em có nhận xét gì về địa bàn diễn ra phong trào "Đồng Khởi" của đồng bào miền Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Hãy chọn ý đúng và ghi vào vở

Hiệp định Giơ-ne-vơ quy định sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Bắc - Nam

Mĩ - Diệm thực hiện chính sách đàn áp dã man những người yêu nước
Sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, nhân dân ta chờ mong ngày đất nước thống nhất, gia đình đoàn tụ
Các vụ giết hại dân thường ở chợ Được, Vĩnh Trinh, Hướng Điền, vụ đầu độc ở nhà tù Phú Lợi của Mĩ - Diệm là nhằm thực hiện hiệp định Giơ-ne-vơ

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hoàn thành phiếu học tập: Phong trào "Đồng Khởi" ở Bến Tre

Diễn biến
Kết quả
Ý nghĩa

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chơi trò chơi "Ô chữ kì diệu"

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Liên hệ với thực tế đã học và cho biết trong lịch sử nước ta thời phong kiến, có giai đoạn nào đất nước cũng lâm vào tình trạng bị chia cắt?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể tên các trường học, đường phô, di tích lịch sử....liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử trong bài vừa học

=> Xem hướng dẫn giải

3. Kể lại chuyến tham quan (nếu có) di tích lịch sử liên quan đến bài học mà em cùng người thân đã thực hiện

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem