Giải bài 4: Cách mạng mùa thu và Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

  • 1 Đánh giá

Giải bài 4: Cách mạng mùa thu và Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 5 trang 25. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu thời cơ cách mạng tháng Tám

a. Đọc các thông tin dưới đây

b. Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi:

  • Tại sao vào giữa tháng 8 - 1945, ở nước ta xuất hiện thời cơ cách mạng "ngàn năm có một"?
  • Trước thời cơ ấy, Đảng và Bác Hồ đã có quyết định như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945

a. Đọc đoạn thông tin kết hợp quan sát các bức ảnh (sgk trang 26, 27).

b. Thảo luận và trả lời câu hỏi:

  • Không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và các địa phương như thế nào?
  • Tại sao ngày 19-8 hằng năm được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu sự kiện Bác Hồ đọc "Tuyên ngôn độc lập"

Câu hỏiTrả lời
Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội như thế nào?
Mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ nêu chân lí gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát các hình 1, 2, 3 (SGK/38), viết vào vở một đoạn văn ngắn, hay làm thơ hoặc vè tranh thế hiện cảm xúc của em trước không khí Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Những hình (1, 2, 3, 4, 5 trang 30 sgk) liên quan đến sự kiện nào? (Cách mạng tháng Tám hay Xô viết Nghệ - Tĩnh). Viết vào vở số thứ tự hình và cụm từ phù hợp cho trước trong ngoặc.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc đoạn trích từ bài viết của Bác Hồ, vận dụng kiến thức đã học để thảo luận và trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

=> Xem hướng dẫn giải

4. Trong hồi kí của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại: “Bác Hồ đọc xong Tuyên ngôn Độc lập, cả biển người hoan hô vang dậy, cả rừng cờ vẫy lên không ngớt”.

Hãy lí giải tại sao lại như vậy.

Vì Bác Hồ khẳng định trước thế giới và toàn thế nhân dân: Nước ta đã thật sự trở thành một nước tự do, độc lập.
Vì Bác Hồ khẳng định quyết tâm của dân tộc ta: “Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Đáp ứng nguyện vọng của toàn thể nhân dân ta
Tất cả các ý kiến trên đều đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Với sự giúp đỡ của người thân, tìm hiểu thời gian diễn ra khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám ở địa phương em.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy kể tên các trường học, tên phố, di tích lịch sử... liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử trong bài học

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hãy kể lại một cách ngắn gọn về chuyên tham quan (nếu có) di tích lịch sử liên quan đến bài học mà em cùng người thân đã thực hiện.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 156 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN