Trong đoạn đầu văn bản, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doạ loài người và toàn bộ sự sống trên trái đất đã được tác giả chỉ ra rất cụ thể bằng cách lập luận như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 20 – SGK) Trong đoạn đầu văn bản, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doạ loài người và toàn bộ sự sống trên trái đất đã được tác giả chỉ ra rất cụ thể bằng cách lập luận như thế nào?

Bài làm:

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doạ loài người và sự sống trên thế giới được tác giả chỉ ra bằng cách lập luận chứng minh, thông qua những sự kiện, số liệu và sự lập luận chặt chẽ:

  • Xác định thời điểm cụ thể của thông tin: ngày 8 - 8 - 1986;
  • Đưa ra số liệu cụ thể về trữ lượng đầu đạn hạt nhân: Hơn 50 000 đầu đạn hạt nhân được bố trí khắp hành tinh, số đầu đạn đó có sức công phá đến mức bình quân mỗi người dân đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ
  • Giải thích về khả năng huỷ diệt của nó: có khả năng huỷ diệt 12 lần toàn bộ sự sống trên Trái Đất, có khả năng tàn phá tất cả các hành tinh đang xoay quanh Mặt Trời, cộng thêm bốn hành tinh khác nữa và phá huỷ thế thăng bằng của hệ Mặt Trời.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021