Vì sao câu thơ cuối "Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà" lại làm cho người đọc liên tưởng đến hai câu thơ trong bài "Lầu Hoàng Hạc" của Thôi Hiệu

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 30 sgk ngữ văn 11 tập 2

Vì sao câu thơ cuối "Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà" lại làm cho người đọc liên tưởng đến hai câu thơ trong bài "Lầu Hoàng Hạc" của Thôi Hiệu?

Bài làm:

  • Câu thơ trong bài "Lầu Hoàng Hạc" của Thôi Hiệu như sau:

"Quê hương khuất bóng hoàng hôn

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai"

  • Qua câu thơ này ta có thể thấy, rõ ràng Huy Cận có mượn ý thơ của Thôi Hiệu, tuy nhiên trong thơ Thôi Hiệu phải có khói và sóng là những hình ảnh thiên nhiên thì mới gợi lên nỗi nhớ nhà. Trong khi đó, trong thơ Xuân Diệu những hình ảnh thiên nhiên đó luôn thường trựctự nhiên bộc phát cho nên nỗi nhớ của Huy Cận da diết và sâu lắng hơn.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021