Ngữ văn 11 tập 2

Soạn văn 11 tập 2 đầy đủ. Cẩm nang soạn bài lớp 11 tập 2. Soạn văn lớp 11 tập 2 hay nhất . Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Các bài học trong Văn 11 tập 2 đều được KhoaHoc hướng dẫn soạn bài và phân tích chi tiết. Hi vọng, các em học sinh nắm tốt nội dung bài học trong chương trình ngữ văn 11 tập 2. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van 11 tap 2 KhoaHoc

TUẦN 19

Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương

Soạn bài: Nghĩa của câu

TUẦN 20

Soạn bài: Hầu trời

Soạn bài: Nghĩa của câu (tiếp theo)

TUẦN 21

Soạn bài: Vội vàng trang 21 sgk

Soạn bài: Thao tác lập luận bác bỏ

TUẦN 22

Soạn bài: Tràng giang trang 28 sgk

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ trang 31 sgk

Bài viết số 6 văn lớp 11 Nghị luận xã hội: giải tất các đề

TUẦN 23

Soạn bài: Đây thôn vĩ dạ trang 38 sgk

Soạn bài: Chiều tối (Mộ) trang 41 sgk

TUẦN 24

Soạn bài: Từ ấy trang 43 sgk

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt trang 55 sgk

TUẦN 25

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt trang 57 sgk

TUẦN 26

Soạn bài: Tôi yêu em trang 59 sgk

Soạn bài: Luyện tập viết tiếu sử tóm tắt trang 63 sgk

TUẦN 27

Soạn bài: Người trong bao trang 65 sgk

Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận trang 71 sgk

TUẦN 28

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận và bình luận

TUẦN 29

Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta

TUẦN 30

Soạn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

TUẦN 31

Soạn bài: Một thời đại trong thi ca

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

TUẦN 32

Soạn bài: Một số thể loại văn học: Kịch, nghị luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

TUẦN 33

Soạn bài: Ôn tập phần văn học trang 115 sgk

Soạn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận

TUẦN 34

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn trang 124 sgk

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11