Soạn văn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

 • 1 Đánh giá

Gíup các bạn có thể củng cố kiến thức và kĩ năng cơ bản về các thao tác lập luận đã học. Cùng đó giúp các bạn có thể hoàn chỉnh bài văn với các thao tác lập luận đã học một cách tốt nhất. Bài viết sau sẽ giúp cho các bạn thực hiện điều đó. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi: (đoạn trích trong sgk trang 112)

 • Đoạn trích viết về: ảnh hưởng Pháp đến thơ ca Việt Nam. Quan điểm trong bài được tác giả thể hiện như sau: "Hồn thơ Pháp hễ được chuyển vào thơ Việt là đã Việt hóa hoàn toàn... Thi văn Phap không làm mất bản sắc Việt Nam. Những sự mô phỏng ngu muội lập tức bị đào thải."
 • Các tác giả đa sử dụng thao tác lập luận chủ yếu đó là phân tích là chủ yếu. Ngoài ra trong đoạn trích còn dùng thao tác so sánh, bác bỏ, bình luận.
 • Không thể quan niệm rằng một bài (đoạn) văn càng có nhiều thao tác lập luận thì càng hấp dẫn được, bởi vì khi tác giả bài viết đó không nắm vững cách dùng các thao tác lập luận thì sẽ không phát huy được ưu điểm của các thao tác đó. Chính vì vậy, việc sử dụng nhiều thao tác lập luận chưa chắc đã có thể đạt được mục đích như mong muốn. Phải dựa vào mục đích, yêu cầu của bài ra để chọn lựa thao tác lập luận cho phù hợp. Sự thành công của các thao tác lập luận trong bài được đánh giá bằng việc có làm nổi bật lên mục đích và yêu cầu đề ra hay không.

2. Trong một bài văn nghị luận bàn về một trong những phẩm chất mà người thanh niên ngày nay cần có, có thể trình bày như sau:

 • Bước thứ nhất:
  • Chủ đề của bài văn: phẩm chất cụ thể trong bài là phẩm chất nhân ái (tức yêu thương con người)
  • Luận điểm chính:
   • Tại sao đây lại là phẩm chất mà người thanh niên ngày nay cần có?
   • Người thanh niên cần rèn luyện như thế nào để có thể đạt được phẩm chất đó?
   • Phẩm chất này giúp ích như thế nào cho thế hệ trẻ tương lai?
 • Bước thứ hai:
  • Lựa chọn luận điểm: Phẩm chất này giúp ích như thế nào cho thế hệ trẻ tương lai? Luận điểm này nằm trong phần cuối của phần thân bài.
  • Viết câu mở đầu cho luận điểm này và liên kết với đoạn văn trên: ta có thể tóm lược lại đoạn trên và giới thiệu mục đích chính (tức luận điểm) trong đoạn văn này.
  • Đưa ra nhiều luận cứ để làm sáng tỏ luận điểm trên như:
   • Giúp các bạn trẻ cân bằng bản thân trong khi xã hội ngày càng rối ren.
   • Giúp các bạn sống có ý nghĩa.
  • Các luận cứ trên có thể sử dụng thao tác lập luận: so sánh, bình luận và bác bỏ.
 • Bước ba:Viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh theo các luận điểm đa triển khai như trên.

3. Luyện tập

 • Chon một trong các đề trong sách giáo khoa, vận dụng phù hợp các thao tác lập luận sao cho bài văn đạt được yêu cầu của đề bài đã đề ra.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 2 lượt xem