Soạn văn 11 bài Tiểu sử tóm tắt Soạn bài Tiểu sử tóm tắt

 • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết bài Soạn bài Tiểu sử tóm tắt Ngữ văn 11 tập 2 được chúng tôi tổng hợp trong bài viết dưới đây.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

1. Mục đích

 • Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin khách quan, trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân
 • Mục đích tiểu sử tóm tắt: giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của người được nói tới.

2. Yêu cầu

 • Thông tin khách quan, chính xác về người được nói tới: cụ thể, chính xác số liệu, mốc thời gian, thành tích, đóng góp nổi bật của người được giới thiệu trong lĩnh vực hoạt động đang được quan tâm
 • Nội dung và độ dài: phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt.
 • Văn phong bản tiểu sử tóm tắt cần cô đọng, trong sáng, không sử dụng các biện pháp tu từ.

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt

1. Chọn tài liệu để viết tiểu sử: Bản tóm lược cần chính xác, chân thực, ngắn gọn nhưng phải nêu rõ nét đặc trưng của cuộc sống, sự giới thiệu của người sử dụng.
2. Viết tiểu sử tóm tắt:

Tiểu sử bài tiểu luận thường có các phần:

  • Giới thiệu khái quát về nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, gia đình, học vấn,...) của người được giới thiệu
  • Hoạt động xã hội của người được giới thiệu: làm gì, ở đâu, mối quan hệ với mọi người,...
  • Những đóng góp, những thành tựu tiêu biểu của người được giới thiệu
  • Đánh giá chung

B. Luyện tập

Câu 1 trang 55 sgk Ngữ Văn 11 tập 2

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào cần viết tiểu sử tóm tắt?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 55 sgk Ngữ Văn 11 tập 2

Hãy cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa văn bản tiểu sử tóm tắt với các văn bản khác: điếu văn, sơ yếu lí lịch, thuyết minh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 55 sgk Ngữ Văn 11 tập 2

Hãy viết tiểu sử tóm tắt của một nhà văn, nhà thơ được học trong chương trình Ngữ văn lớp 11.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Trình bày những nội dung chính trong bài: "Tiểu sử tóm tắt ". Bài học nằm trong chương trình Ngữ Văn 11 tập 2.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Tiểu sử tóm tắt

 

 • 173 lượt xem