Câu 1 trang 55 sgk Ngữ Văn 11 tập 2 Soạn bài Tóm tắt tiểu sử trang 53 Văn 11

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 1 Trang 55 sgk Ngữ Văn 11 tập 2

Câu 1 trang 55 sgk Ngữ Văn 11 tập 2 thuộc bài Tóm tắt tiểu sử với phần đáp án chi tiết được KhoaHoc nêu rõ trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng theo dõi.

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào cần viết tiểu sử tóm tắt?

a) Thuyết minh về các danh nhân.

b) Tự ứng cử vào một chức vụ nào đó trong các cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể.

c) Giới thiệu người ứng cử vào một chức vụ nào đó trong các cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể.

d) Giới thiệu một vị lãnh đạo cấp cao của nước ngoài sang thăm nước ta.

e) Khi một vị lãnh đạo từ trần.

Bài làm:

Các trường hợp cần viết tiểu sử tóm tắt đó là: trường hợp b, c, d hầu hết nhưng trường hợp này đều cần viết tiểu sử để giới thiệu về người đó.

Các trường hợp không cần viết tiểu sử tóm tắt là:

  • Trường hợp a là một bài thuyết minh
  • Trường hợp e cần viết điếu văn.