Lòng yêu nước của các nhà thơ mới đã được biểu lộ như thế nào? Bài 2 trang 104 sgk Ngữ Văn 11 tập 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 2 trang 104 sgk Ngữ Văn 11 tập 2

Lòng yêu nước của các nhà thơ mới đã được biểu lộ như thế nào - Bài 2 trang 104 sgk Ngữ Văn 11 tập 2, KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung đáp án cho câu hỏi trong bài viết dưới đây.

Bài làm:

- Lòng yêu nước của các nhà thơ mới biểu hiện ở sự thiết tha với những giá trị, sự nỗi lực sáng tạo ra những giá trị văn hóa.

- Họ không chỉ sáng tạo ra những giá trị văn hóa mà còn trực tiếp tham gia vào phong trào cách mạng

- Các nhà thơ mới yêu tiếng Việt; qua thơ mình, họ muốn làm cho tiếng Việt giàu đẹp hơn

- Lòng yêu nước thể hiện trong sự trân trọng giá trị tinh thần, truyền thống của dân tộc

- Đặc biệt, họ tìm về quá khứ với những giá trị bất diệt và vin vào đó như một cách trốn tránh thực tại khốn cùng, tăm tối của xã hội đương thời.