Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Một thời đại trong thi ca Soạn văn 11 bài Một thời đại trong thi ca

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Một thời đại trong thi ca

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Một thời đại trong thi ca là gì? KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Tác phẩm đã nêu rõ nội dung cốt yếu của tinh thần Thơ mới: Lần đầu tiên chữ tôi với cái nghĩa tuyệt đối của nó, xuất hiện trong thi ca đồng thời cũng nói lên cái bi kịch ngấm ngầm trong hồn người thanh niên lúc bấy giờ.
  • Đoạn trích là phần cuối của bài tiểu luận với lập luận chặt chẽ khoa học và một phong cách nghệ thuật tài hoa, tác giả đã thể hiện rõ đặc trưng tinh thần của thơ Mới là cái tôi cá nhân và số phận đầy bi kịch của nó.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Nghệ thuật lập luận khoa học
  • Chặt chẽ, thấu đáo, văn phong tinh tế, tài hoa, giàu cảm xúc
  • Cách viết linh hoạt, uyển chuyển, giàu hình ảnh, so sánh gợi nhiều liên tưởng, có sức hấp dẫn mạnh mẽ
  • Dẫn chứng tiêu biểu, chọn lọc, phân tích tinh tế
  • Giọng văn trong sáng, thiết tha, cảm thông thấm đượm tình người