Theo quan niệm của Hoài Thanh, chữ tôi và chữ ta trong thơ mới và thơ cũ có gì khác nhau? Chữ tôi và chữ ta trong thơ mới và thơ cũ có gì khác nhau

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 1 trang 104 sgk Ngữ Văn 11 tập hai

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án cho câu hỏi Bài 1 trang 104 sgk Ngữ Văn 11 tập hai - Theo quan niệm của Hoài Thanh, chữ tôi và chữ ta trong thơ mới và thơ cũ có gì khác nhau?

Bài làm:

Theo quan niệm của Hoài Thanh, chữ tôi và chữ ta trong thơ mới và thơ cũ rất khác nhau

Cái tôi

Cái ta

- Tư tưởng cá nhân

- Xuất hiện sớm nhưng không được coi trọng

- Nay đã giành được vị trí xứng đáng

- Tư tưởng quốc gia, gia đình, cộng đồng

- Xuất hiện từ xưa, giữ vai trò quan trọng, cốt lõi

- Nay chưa mất hẳn, chỉ tạm lắng xuống