Theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra tinh thần của thơ mới là gì Câu 1 trang 104 sgk Ngữ văn 11 tập 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 1 trang 104 sgk Ngữ văn 11 tập 2

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết cho Câu 1 trang 104 sgk Ngữ văn 11 tập 2 - Theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra tinh thần của thơ mới là gì? Và tác giả đã nêu ra cách nhận diện như thế nào?

Bài làm:

Cái khó trong việc tìm ra tinh thần thơ mới là ranh giới giữa thơ cũ và thơ mới không phải rạch ròi dễ nhận ra và Cả thơ mới và thơ cũ đều có cái hay, cái dở

Các nhận diện:

Lấy bài hay so với bài hay để thấy được đặc điểm, tư tưởng của thời đại

Nhìn vào đại thể: nghiên cứu trên diện rộng, số lượng nhiều để thấy được sự khái quát