Hãy cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa văn bản tiểu sử tóm tắt với các văn bản khác Soạn bài Tóm tắt tiểu sử trang 53 Văn 11

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 55 sgk Ngữ Văn 11 tập 2

Câu 2 trang 55 sgk Ngữ Văn 11 tập 2 - Hãy cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa văn bản tiểu sử tóm tắt với các văn bản khác với phần đáp án chi tiết được KhoaHoc nêu rõ trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng theo dõi.

Hãy cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa văn bản tiểu sử tóm tắt với các văn bản khác: điếu văn, sơ yếu lí lịch, thuyết minh.

Bài làm:

Bảng so sánh điểm giống và khác nhau giữa văn bản tiểu sử tóm tắt và điếu văn, sơ yếu lí lịch, thuyết minh:

Tiêu chí

Tiểu sử tóm tắt

Điếu văn

Sơ yếu lí lịch

Thuyết minh

Giống

Đều viết về một nhân vật hoặc đối tượng cụ thể

Khác

Nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của người được giới thiệu

- Chú trọng tới mục đích, hoàn cảnh giao tiếp

- Đọc trong lễ truy điệu bên ngoài nội dung tiểu sử của người mất còn có: lời chia buồn với gia quyến, tiếc thương người đã mất, ...

- Do chính bản thân viết theo mẫu

- Cần có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

- Có đối tượng rộng hơn (người, vật, danh lam, ...).

- Văn bản giới thiệu, thuyết minh diễn đạt phong phú, giàu hình ảnh và có tính biểu cảm.