Nội dung chính Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

 • Lập luận nhằm đề xuất và thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng với những nhận xét, đánh giá, bàn luận của bản thân về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống hoặc trong văn học.

Ví dụ như: bình luận thể thao, bình luận quân sự, bình luận tình hình thời sự.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

 • Để thực hiện tốt phương pháp lập luận chúng ta thực hiện những vấn đề sau.

Ví dụ: Chủ đề của bài văn: phẩm chất cụ thể trong bài là phẩm chất nhân ái của con nguời.

 • Bước 1 : Tìm luận điểm chính:
  • Tại sao đây lại là phẩm chất mà người thanh niên ngày nay cần có?
  • Người thanh niên cần rèn luyện như thế nào để có thể đạt được phẩm chất đó?
  • Phẩm chất này giúp ích như thế nào cho thế hệ trẻ tương lai?
 • Bước thứ hai:
  • Lựa chọn luận điểm: Phẩm chất này giúp ích như thế nào cho thế hệ trẻ tương lai?
  • Viết câu mở đầu cho luận điểm này và liên kết với đoạn văn trên: ta có thể tóm lược lại đoạn trên và giới thiệu mục đích chính (tức luận điểm) trong đoạn văn này.
  • Đưa ra nhiều luận cứ để làm sáng tỏ luận điểm trên như:
   • Giúp các bạn trẻ cân bằng bản thân trong khi xã hội ngày càng rối ren.
   • Giúp các bạn sống có ý nghĩa.
  • Các luận cứ trên có thể sử dụng thao tác lập luận: so sánh, bình luận và bác bỏ.

Back to top

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021