Anh (chị) hãy bác bỏ một trong hai quan điểm về kinh nghiệm học môn Ngữ văn, rồi đề xuất một vài kinh nghiệm học Ngữ văn tốt nhất

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 32 sgk ngữ văn 11 tập 2

Anh (chị) hãy bác bỏ một trong hai quan điểm về kinh nghiệm học môn Ngữ văn, rồi đề xuất một vài kinh nghiệm học Ngữ văn tốt nhất.

Bài làm:

 • Nêu ý kiến cần bác bỏ.
 • Phân tích nguyên nhân (cả hai quan niệm trên đều bắt nguồn từ những suy nghĩ phiến diện, từ thái độ học tập, từ ý thức, động cơ, … rèn luyện, phấn đấu hạn chế, …)
 • Chỉ ra những tác hại của những nhận thức sai lệch đó (ảnh hưởng xấu tới kết quả học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức của thanh niên, học sinh, …)
 • Đề xuất một vài kinh nghiệm học tốt ngữ văn:
  • Chăm chú nghe giảng, để hiểu bài ngay tại lớp.
  • Đọc nhiều sách để có vốn từ phong phú hơn.
  • Học thuộc các ý thơ và ghi nhớ kĩ nội dung các văn bản để khi viết văn có dẫn chứng cụ thể.

 • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021