Nội dung chính bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài Ba cống hiến của Các Mác. Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 11 tập 2

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Giới thiệu chung

 • Tác giả

Phri-đrích Ăng-ghen: (1820-1895) là nhà triết học người Đức bạn thân thiết với Các Mác. Ông cũng là nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong cách thế hệ mới và cộng đồng quốc tế.

Di sản lí luận của ông để lại cũng là một phần quan trọng trong lý thuyết chủ nghĩa Mác.

 • Tác phẩm

Các Mác (1818-1883): là nhà triết học và lý thuyết vĩ đại vĩ đại của Đức, tài năng thiên văn của nhân sự cấp cao và nhân viên lao động trên toàn thế giới.

Văn bản "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Mác. Trong bài điếu văn này Ăng-ghen đã đánh gía cao những cống hiến to lớn của Mác, tác giả cũng thể hiện tình cảm tiếc thương của những người cộng sản trước những tổn thất to lớn này.

2. Phân tích văn bản

 • Thông báo sự qua đời của Các Mác- một tổn thất lớn của nhân loại

Trong phần mở đầu, Ăng-ghen thông báo rõ thời khắc ra đi vĩnh viễn của Các Mác bằng giọng văn tiếc thương.

Ông nhấn mạnh tình cảm kính phục của giai cấp vô sản với vị lãnh tụ Các Mác.

 • Khẳng định và ngợi ca ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Tác giả so sánh cống hiến của Mác với cống hiến của nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng Đác-uyn để làm nổi bật tầm vóc to lớn của các cống hiến đó

Các Mác đã tìm ra quy luật phát triển của xã hội loài người

Các Mác phát hiện ra giá trị thặng dư, quy luật vận động của phương thức tư bản chủ nghĩa.

Các Mác không chỉ dừng lại ở lí thuyết mà biến lí thuyết thành hành động cách mạng⇒ Đây là công hiến quan trọng và to lớn nhất.

Dựa trên những cống hiến đó, Ăng-ghen khẳng định tài năng của Các Mác là con người của phát minh khám phá và con người của hành động thực tiễn.

Các Mác là người khởi xướng phong trào đấu tranh giải phong dân tộc của giai cấp vô sản, lật đổ chính quyền tư sản

Các Mác là người dũng cảm chống áp bức bất công để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trên toàn thế giới.

⇒ Chính vì thế tác giả đã khẳng định Các Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số các nhà tư tưởng hiện đại.

Back to top

B. Phân tích chi tiết nội dung bài học

 • Thông báo sự qua đời của Các Mác

Thời gian và không gian ngày Các Mác ra đi: Thời gian: Chiều ngày 14 tháng 3, vào lúc ba giờ kém mười lăm phút". Không gian: "trên chiếc ghế bánh

Cách diễn đạt về cái chết của Các Mác: "ngừng suy nghĩ", "ngủ thiếp đi", "giấc ngủ nghìn thu": đây là cách nói giảm, nói tránh để làm dịu đi sự đau buồn trước sự ra đi của Các Mác.

Sự ra đi của Các Mác là một tổn thất to lớn, không gì diễn tả được đối với giai cấp vô sản, với khoa học lịch sử.

Đó là "Nỗi trống vắng" cho toàn nhân loại.
Qua đó tác giả cũng thể hiện tình cảm tiếc thương, kính phục công lao to lớn của Các Mác.

 • Khẳng định và ngợi ca ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Tác giả so sánh cống hiến của Mác với cống hiến của nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng Đác-uyn để làm nổi bật lên tầm vóc của các cống hiến đó.

Các Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử xã hội loài người là hạ tầng cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng. Điều này rất khoa học và tiến bộ trái ngược hẳn với các nhà khoa học trước đó.

Các Mác phát hiện ra giá trị thặng dư, quy luật vận động của phương thức tư bản chủ nghĩa. Từ đó chỉ ra bản chất của giai cấp tư sản là bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân để làm giàu

Các Mác không chỉ dừng lại ở lí thuyết mà biến lí thuyết thành hành động cách mạng. Đây là công hiến quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

Dựa trên những cống hiến quan trọng và to lớn của Các Mác, Ăng-ghen khẳng định tài năng của Các Mác trên hai phương diện: Con người của phát minh khám phá và con người của thực tiễn

Các Mác là người khởi xướng phong trào đấu tranh giải phong dân tộc của giai cấp vô sản.

Các Mác dũng cảm chống áp bức bất công để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trên tòan thế giới

Qua đó tác giả đã khẳng định Các Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số các nhà tư tưởng hiện đại.

3. Tổng kết

 • Nội dung

Với tư tưởng và những đóng góp to lớn ấy Mác xứng đáng trở thành một nhà tư tưởng vĩ đại trong những nhà tư tưởng vĩ đại. Tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi. Đồng thời qua đó chúng ta còn cảm nhận được một tình cảm thương tiếc của Ăng ghen nói riêng và hàng triệu nhân dân nói chung với sự ra đi của nhà tư tưởng lỗi lạc.

 • Nghệ Thuật

Là bài văn nghị luận với lập luận chặt chẽ, lí lẽ giàu sức thuyết phục. Nghệ thuật so sánh kết hợp kết cấu tầng bậc được sử dụng vô cùng thành công.

 • Ý nghĩa

Ăng-ghen đã khẳng định ba cống hiến vĩ đại của Mác với cuộc sống của nhân loại: Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người, Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra, đặc biệt Cống hiến vĩ đại nhất là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Đồng thời qua đó thể hiện sự tiếc thương đối với nhà tư tưởng tài giỏi.

Back to top

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021