Phân tích nghệ thuật lập luận trong văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng ghen)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 111 sgk ngữ văn 11 tập 2

Phân tích nghệ thuật lập luận trong văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng - ghen).

Bài làm:

  • Sử dụng sáng tạo nghệ thuật so sánh tầng bậc nhằm làm nổi bật ba cống hiến vĩ đại của Các-mác với xã hội loài người.
  • Trong bài hệ thống luận điểm rõ ràng và quan hệ chặt chẽ với nhau.
  • Trong bài sử dụng lập luận chặt chẽ
  • Thông báo về sự qua đời của Các-mác,đánh giá sự nghiệp của ông và bày tỏ sự tiếc thương đối với người đã khuất.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021