Soạn văn 11 bài: Luyện tập viết tiếu sử tóm tắt trang 63 sgk

 • 1 Đánh giá

Trong bài tiểu sử tóm tắt trước các bạn đã biết được mục đích, yêu cầu và cách viết tiểu sử tóm tắt, trong bài luyện tập ngày hôm nay KhoaHoc sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn cách viết tiểu sử. Mời các bạn cùng tham khảo!

A. Kiến thức trọng tâm

1. Mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt: Xem tại đây

2. Cách viết văn bản tiểu sử tóm tắt: Xem tại đây

Tình huống: Chi đoàn anh (chị) sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú, tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh (thành phố). Anh (chị) hãy viết tóm tắt tiểu sử của đoàm viên đó.

Trả lời:

 • Xác định mục đích và yêu cầu:
  • Mục đích: Giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên của tỉnh (thành phố).
  • Yêu cầu:
   • Phải khách quan chính xác
   • Thành tích, đóng góp của đoàn viên phải cụ thể về thời gian, số liệu
   • Bản tiểu sử ngắn gọn
   • Văn phong: trong sáng, cô đọng không sử dụng những yếu tố biểu cảm, phép tu
 • Xác định nội dung trình bày trong bản tiểu sử tóm tắt
  • Giới thiệu: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, học vấn, trình độ chính trị, nơi sinh sống và công tác.
  • Giới thiệu mối quan hệ của đối tượng đối với mọi người.
  • Những đóng góp, thành tích của đối tượng.
  • Đánh giá chung: Năng lực công tác, khả năng phát huy tốt ở công tác Đoàn, của đối tượng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Bài tập trang 63 sgk Ngữ Văn 11 tập hai

Chi đoàn anh (chị) sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử bào Ban Chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh (Thành phố). Anh (chị) hãy viết tiểu sử tóm tắt của đoàn viên đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021