Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác "

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Với tư tưởng và những đóng góp to lớn ấy Mác xứng đáng trở thành một nhà tư tưởng vĩ đại trong những nhà tư tưởng vĩ đại. Tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi. Đồng thời qua bài điếu văn này thì chúng ta còn cảm nhận được một tình cảm thương xót của Ăng ghen nói riêng và hàng triệu nhân dân nói chung với sự ra đi của nhà tư tưởng lỗi lạc ấy.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Là bài văn nghị luận với lập luận chặt chẽ, lí lẽ giàu sức thuyết phục
  • Nghệ thuật so sánh kết hợp kết cấu tầng bậc (tăng tiến) được sử dụng vô cùng thành công khiến bài văn càng thêm sức thuyết phục
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021