Soạn Văn 11 bài Ôn tập phần văn học Soạn bài Ôn tập phần văn học

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Soạn bài Ôn tập phần văn học cùng đáp án chi tiết cho các câu hỏi trang 116 sgk Ngữ văn 11 tập 2 được chúng tôi tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Nhằm giúp các bạn có thể nắm vững được những tri thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại và văn học nước ngoài trong chương trình đã học, bài này sẽ hệ thống lại những kiến thức trong chương trình. Hi vọng qua bài viết này, các bạn có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo những tri thức đó!

A. Kiến thức trọng tâm

I. Nội dung

- Về thơ các bạn nên chú ý các tác phẩm sau đây:

Tên tác phẩmTác giả
Lưu biệt khi xuất dươngPhan Bội Châu
Hầu trờiTản Đà
Vội vàngXuân Diệu
Tràng giangHuy Cận
Đây thôn vĩ dạ

Hàn Mặc Tử

Chiều tốiHồ Chí Minh
Từ ấyTố Hữu

- Về thể loại văn học nghị luận, các bạn chú ý các tác phẩm sau:

  • Về luân lí xã hội của nước ta (Phan Châu Trinh)
  • Một thời đại trong thơ ca (Hoài Thanh)

- Về các tác phẩm văn học nước ngoài gồm:

Tác phẩmTác giả
Tôi yêu emPu-skin
Người trong baoSê-khốp
Người cầm quyền khôi phục uy quyềnHuy - gô
Ba cống hiến vĩ đại của Các MácĂng - ghen

II. Phương pháp

  • Lập đề cương
  • Thuyết trình

B. Bài tập

Câu 1 trang 116 sgk Ngữ văn 11 tập 2

Thơ mới khác với thơ trung đại như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 116 sgk Ngữ văn 11 tập 2

Những nội dung cơ bản và đặc điểm nghệ thuật chủ yếu của các bài Xuất dương lưu biệt của Phan Bội Châu, Hầu Trời của Tản Đà? Làm rõ tính chất giao thời (giữa văn học trung đại và hiện đại) về nghệ thuật của các tác phẩm nói trên

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 116 sgk Ngữ văn 11 tập 2

Qua việc phân tích, so sánh các bài thơ Lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu, Hầu trời của Tản Đà, Vội vàng của Xuân Diệu, hãy làm rõ quá trình hiện đại hoá thơ ca từ thời đầu thế kỉ XX đến cách Mạng tháng 8 - 1945.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 116 sgk Ngữ văn 11 tập 2

Nội dung tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của các bài thơ vội vàng của Xuận Diệu, Tràng giang của Huy Cận, Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, Tương tư của Nguyễn Bính, Chiều xuân của Anh thơ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 116 sgk Ngữ văn 11 tập 2

Tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của các bài Chiều tối, Lai tân của Hồ Chí Minh, Từ ấy, Nhớ đồng của Tố Hữu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 116 sgk Ngữ văn 11 tập 2

Cái đẹp, cái hay và sức hấp dẫn của bài thơ Tôi yêu em (Pu-skin) ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 trang 116 sgk Ngữ văn 11 tập 2

Phân tích hình tượng nhân vật Bê-li-cốp trong truyện ngắn Người trong bao (Sê-khốp).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 trang 116 sgk Ngữ văn 11 tập 2

Phân tích hình tượng nhân vật Giăng Van-giăng trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Phần tham khảo mở rộng

Trình bày những nội dung chính trong bài Ôn tập phần văn học

=> Xem hướng dẫn giải