Thơ mới khác với thơ trung đại như thế nào Câu 1 trang 116 sgk Ngữ văn 11 tập 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 1 trang 116 Ngữ văn 11

Thơ mới khác với thơ trung đại như thế nào - Câu 1 trang 116 Ngữ văn 11 tập 2 được KhoaHoc giải thích chi tiết trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Bài làm:

Thơ mới khác với thơ trung đại về cả nội dung và hình thức:

Các bình diệnThơ trung đạiThơ mới
Nội dung cảm hứngThể hiện “cái ta”, đề cao tính cộng đồng, xã hội.Đề cao “cái tôi” một cách tuyệt đối.
Cảm hứng chủ đạoNói chí, tỏ lòng, bày tỏ lòng yêu nước...Nỗi buồn, cô đơn, thất vọng của cái tôi cá nhân trước thực tại và tương lai của người trí thức trong hoàn cảnh đất nước mất độc lập, tự do.
Hình thức nghệ thuật

- Viết bằng chữ Hán, chữ nôm

- Sử dụng thể thơ truyền thống: Đường luật, song thất lục bát...

- Luật lệ chặt chẽ, gò bó, diễn đạt ước lệ, sử dụng nhiều điển tích, điển cố

- Tính quy phạm nghiêm ngặt.

- Viết bằng chữ Quốc ngữ.

- Thể thơ kết hợp truyền thống và hiện đại: thơ tám chữ, thơ bốn chữ, thơ tự do...

- Luật lệ đơn giản, phóng khoáng.

- Phá vỡ tính quy phạm.