Soạn văn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

  • 1 Đánh giá

Các Mác là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại người Đức. Tác phẩm "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" sẽ trình bày khái quát những đóng góp lớn của ông, bằng những lập luận chặt chẽ của Ăng-ghen. Bài viết sau sẽ tóm tắt nội dung và hướng dẫn soạn bài chi tiết. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả

  • Phri-đrích Ăng-ghen: (1820-1895) là nhà triết học người Đức bạn thân thiết với Các Mác. Đồng thời, ông cũng là nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong cách thế hệ mới và cộng đồng quốc tế.
  • Di sản lí luận của ông là một phần quan trọng trong lý thuyết chủ nghĩa Mác.

2. Tác phẩm

  • Các Mác (1818-1883): là nhà triết học và lý thuyết vĩ đại vĩ đại của Đức, tài năng thiên văn của nhân sự cấp cao và nhân viên lao động trên toàn thế giới. Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản khoa học của Mác mở đường cho nhân loại bước vào kỉ nguyên xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.
  • Văn bản "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Mác. Trong bài điếu văn này Ăng-ghen đã đánh gía cao những cống hiến to lớn của Mác, tác giả cũng biểu lộ tình cảm tiếc thương của những người cộng sản trước những tổn thất to lớn không gì bù đắp được này. Tên bài do người biên soạn đặt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn học bài

Câu 1: Trang 95 sgk ngữ văn 11 tập 2

Bài điếu văn này có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 95 sgk ngữ văn 11 tập 2

Nêu những đóng góp to lớn của Mác khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại".

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 95 sgk ngữ văn 11 tập 2

Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc (còn gọi là biện pháp tăng tiến). Biện pháp ấy đã được thể hiện như thế nào trong bài điếu văn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 95 sgk ngữ văn 11 tập 2

Phân tích thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác qua cách lập luận so sánh trong bài điếu văn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 95 sgk ngữ văn 11 tập 2

Anh (chị) hiêu như thế nào về ý kiến: "...Ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả"?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: trang 95 sgk Ngữ Văn 11 tập hai

Lập dàn ý của bài điếu văn dựa vào bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng-ghen.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác "

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài Ba cống hiến của Các Mác. Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 11 tập 2

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 11: bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021