So sánh bản dịch thơ với bản dịch nghĩa, tìm những chỗ chưa sát với nguyên tác

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 42 sgk ngữ văn 11 tập 2

So sánh bản dịch thơ với bản dịch nghĩa, tìm những chỗ chưa sát với nguyên tác.

Bài làm:

So sánh bản dịch thơ với bản dịch nghĩa ta thấy:

  • Câu thơ thứ nhất dịch khá sát nguyên tác.
  • Câu thơ thứ hai trong bản dịch nghĩa là “chòm mây trôi lững lờ” thì trong bản dịch thơ được dịch là “chòm mây trôi nhẹ” ở đây trong câu thơ dịch chưa sát nguyên tác. Hơn nữa ở nguyên tác còn có từ “cô” cô ở đây là cô đơn, mới chỉ dịch từ “vân”, điều này làm câu thơ chưa thoát ý.
  • Câu thơ thứ ba trong bản dịch nghĩa là “Thiếu nữ xóm núi xay ngô” còn trong bản dịch thơ được dịch là “Cô em xóm núi xay ngô tối” thêm chữ tối vào câu thơ làm mất đi tính hàm xúc trong câu, bởi không cần thêm chữ tối thì người nghe vẫn hiểu được là trời tối.
  • Câu thơ cuối cùng dịch khá sát nguyên tác.
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021