Có người cho rằng bình luận chẳng qua chỉ là sự kết hợp của hai kiểu lập luận giải thích và chứng minh. Nhận xét ấy đúng hay không đúng

 • 1 Đánh giá

Luyện tập

Câu 1: Trang 73 sgk ngữ văn 11 tập 2

Có người cho rằng bình luận chẳng qua chỉ là sự kết hợp của hai kiểu lập luận giải thích và chứng minh. Nhận xét ấy đúng hay không đúng? Vì sao?

Bài làm:

Nhận xét bình luận chẳng qua là sự kết hợp của hai kiểu lập luận là giải thích và chứng minh là sai, bởi vì:

  • Bản chất của bình luận là mọi người cùng tranh luận về vấn đề mọi người cùng tìm hiểu và đã hiểu rõ về nó.
  • Mục đích của các kiểu lập luận này đều khác nhau:
   • Thuyết minh: là trình bày những tri thức về đặc điểm, cấu tạo,.. của một sự vật hiện tượng nào đó.
   • Giải thích: làm cho người nghe (người đọc) hiểu rõ hơn về vấn đề.
   • Bình luận: nhằm thuyết phục người nghe (người đọc) tán đồng với ý kiến của mình.
 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021