Nội dung chính bài Nghĩa của câu (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Nghĩa của câu (tiếp theo) ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

Nghĩa tình thái là một lĩnh vực phức tạp, gồm nhiều khía cạnh khác nhau .

Nghĩa tình thái thể hiện bằng nhiều cách khác nhau:

  • Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được đề cập đến trong câu.
  • Tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe.

B. Nội dung chính cụ thể

Nghĩa tình thái là một lĩnh vực phức tạp, gồm nhiều khía cạnh khác nhau .

Nghĩa tình thái thể hiện bằng nhiều cách khác nhau:

  • Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được đề cập đến trong câu.
  • Tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe.

Ví dụ: Nghĩa tình thái trong các câu đc in đậm.

  • Nghĩa sự việc: hiện tượng thời tiết nắng ở hai miền Nam - Bắc có sắc thái khác nhau.
  • Nghĩa tình thái: phỏng đoán với độ tin cậy cao ( từ "chắc").

Back to top

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021