Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 20 sgk ngữ văn 11 tập 2

Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau

Bài làm:

Câu a:

 • Nghĩa sự việc: hiện tượng thời tiết nắng ở hai miền Nam - Bắc có sắc thái khác nhau.
 • Nghĩa tình thái: phỏng đoán với độ tin cậy cao ( từ "chắc").

Câu b:

 • Nghĩa sự việc: ảnh là của mợ Du và thằng Dũng.
 • Nghĩa tình thái: khẳng định sự việc ở mức độ cao ( từ "rõ ràng là")

Câu c:

 • Nghĩa sự việc: cái gông (to nặng) tương ứng với tội án tử tù.

 • Nghĩa tình thái: khẳng định một cách mỉa mai ( từ "thật là").

Câu d:

 • Nghĩa sự việc:
  • câu thứ nhất nói về cái nghề Chí Phèo (cướp giật dọa nạt).
  • câu thứ 3 là công nhận một sự thật là: hắn mạnh vì tiền.
 • Nghĩa tình thái:
  • nhấn mạnh bằng từ "chỉ" (câu 1).
  • từ "đã đành" trong câu thứ 3 là từ tình thái hàm ý miễn cưỡng công nhận
 • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021