Phân tích cách bác bỏ trong hai đoạn trích

 • 1 Đánh giá

Luyện tập

Câu 1: Trang 31 sgk ngữ văn 11 tập 2

Phân tích cách bác bỏ trong hai đoạn trích

Bài làm:

 • Đoạn 1:
  • Có quan niệm cho rằng cuộc sống riêng của mỗi người là đầy đủ tiện nghi, được bao bọc cẩn thận trong êm ấm và tuyệt đối không cần phải hiểu biết gì nhiều về xung quanh.
  • Ý kiến bác bỏ: Cho đó là sai lầm bởi vì nó làm nghèo nàn đi tâm hồn con người, con người sẽ không có khả năng tự bảo vệ mình khi đối diện với muôn vàn khó khăn của cuộc sống và như thế con người sẽ không thấy được giá trị của hạnh phúc.
 • Đoạn 2:
  • Ý bác bỏ thứ nhất thể hiện qua dạng câu hỏi tu từ biểu hiện cho thái độ khiêm tốn của Quang Trung.
  • Ý bác bỏ thứ hai cho thấy rằng Quang Trung chỉ rõ được thái độ chưa hợp tác của các sĩ phu Bắc Hà chứ một đất nước không thể không có người tài, không có người trung thành tín nghĩ.

 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 11 tập 2