Phân tích ý nghĩa tư tưởng nghệ thuật của biểu tượng "cái bao"; từ đó khái quát chủ đề tư tưởng của truyện ngắn "Người trong bao"

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 70 sgk ngữ văn 11 tập 2

Phân tích ý nghĩa tư tưởng - nghệ thuật của biểu tượng "cái bao"; từ đó khái quát chủ đề tư tưởng của truyện ngắn "Người trong bao".

Bài làm:

 • Ý nghĩa tư tưởng nghệ thuật của hình tượng cái bao
  • Nghĩa đen: cái bao vật dùng dể đựng, bọc gói đồ vật, hàng hóa,...hình túi hoặc hình hộp.
  • Nghĩa bóng: Chỉ lối sống của Bê-li-cốp thu mình đơn độc, chỉ cảm thấy an toàn khi giấu mình đi.
  • Nghĩa tượng trưng: Lối sống kì dị, lối sống ích kỷ, cá nhân của một bộ phận không nhỏ tri thức Nga thời kì bấy giờ.
  • Nghĩa khái quát: Chỉ xã hội phong kiến Nga lúc bấy giờ bó chặt con người với những đạo luật, chỉ thị cấm kị nhiều mặt.
 • Nhìn chung, chủ đề tư tưởng của truyện ngắn "người trong bao" là phê phán lối sống ích kỉ, cá nhân phản ánh hiện thực xã hội lúc bấy giờ. Kêu gọi con người hướng tới lối sống tốt đẹp hơn "Không thể sống mãi như thế được".

 • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021