Đặt câu với mỗi từ ngữ tình thái sau đây: chưa biết chừng, là cùng, ít ra,...

 • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 20 sgk ngữ văn lớp 11 tập 2

Đặt câu với mỗi từ ngữ tình thái sau đây: chưa biết chừng, là cùng, ít ra, nghe nói, chả lẽ, hóa ra, sự thật là, cơ mà, đặc biệt là, đấy mà.

Bài làm:

 • Chưa biết chừng tối nay nó sẽ đến.
 • Tiền điện phải đóng một trăm nghìn là cùng.
 • Ít ra nó cũng biết vâng lời!
 • Nghe nói chị hoa đi du học mới về.
 • Chả lẽ nhà cô không còn cái bình nào khác đẹp hơn?
 • Hóa ra sau tất cả môn toán vẫn là môn yêu thích nhất của mình!
 • Sự thật là chiếc máy tính này rất đẹp!
 • Nhưng anh đã hứa sẽ dẫn em đi chơi cuối tuần này cơ mà!
 • Bài soạn của KhoaHoc rất hay đặc biệt là phần đầu.
 • Ly là bạn của chị đấy mà.

 • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021