Soạn văn 11 bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ trang 31 sgk

  • 1 Đánh giá

Để rèn luyện khả năng vận dụng thao tác lập luận bác bỏ thích hợp trong bài văn nghị luận, hôm nay KhoaHoc xin tóm tắt nội dung chi tiết, soạn bài đầy đủ mời các bạn cùng tham khảo!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Lập luận bác bỏ: là cách thức đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng khoa học của mình để phủ nhận ý kiến, quan điểm thiếu chính xác của người khác. Từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục người nghe.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Câu 1: Trang 31 sgk ngữ văn 11 tập 2

Phân tích cách bác bỏ trong hai đoạn trích

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 32 sgk ngữ văn 11 tập 2

Anh (chị) hãy bác bỏ một trong hai quan điểm về kinh nghiệm học môn Ngữ văn, rồi đề xuất một vài kinh nghiệm học Ngữ văn tốt nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 32 sgk ngữ văn 11 tập 2

Anh (chị) hãy lập dàn ý cho bài nghị luận bác bỏ quan niệm cho rằng:"Thanh niên, học sinh thời nay...tuổi trẻ hội nhập".

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Thao tác lập luận bác bỏ( tiếp theo)". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ


  • 232 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021