Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Lưu biệt khi xuất dương

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Lưu biệt khi xuất dương"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Bài thơ khắc họa vẻ đẹp lãng mạn, hào hùng của nhà chí sĩ cách mạng những năm đầu thế kỉ XX, với tư tưởng mới mẻ táo bạo, bầu nhiệt huyết sôi nổi và khát vọng cháy bỏng trong buổi đầu ra đi tìm đường cứu nước.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Giọng thơ tâm huyết, sâu lắng mà sục sôi, hào hùng.
  • Thể thơ thất ngôn bát cú luật bằng
  • Hình ảnh sinh động vá sức truyền tải cao.
  • Bài thơ mang một giọng điệu rất riêng: hăm hở, đầy nhiệt huyết.
  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021