Tách nghĩa tình thái và nghĩa sự việc trong các ví dụ

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 9 sgk ngữ văn 11 tập 2

Tách nghĩa tình thái và nghĩa sự việc trong các ví dụ.

Bài làm:

 • Trong câu "có một ông rể quý như Xuân kể cũng danh giá thực, nhưng cũng đáng sợ lắm"
  • Nghĩa sự việc : nói về xuân.
  • Nghĩa tình thái : sự công nhận sự danh giá là có thực, nhưng chỉ thực ở một phương diện nào đó, còn ở phương diện khác thì đều là đáng sợ.
 • Trong câu "có lẽ hắn cũng như mình chọn nhầm nghề mất rồi"
  • Nghĩa sự việc : quản ngục nghĩ về việc chọn nghề của mình và thầy thơ lại.

  • Nghĩa tình thái : thể hiện một phỏng đoán chỉ mới là khả năng, chứ chưa hoàn toàn chắc chắn về việc chọn nhầm nghề.

 • Trong câu "dễ họ cũng phân vân như mình, vì đến chính ngay mình, mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay là không". Câu này có hai sự việc và hai tình thái :

  • Sự việc 1 : họ cũng phân vân như mình.

  • Nghĩa tình thái 1: thái độ phỏng đoán, chưa chắc chắn ( từ “ dễ” = “ có lẽ)

  • Sự việc 2 : mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay không.

  • Nghĩa tình thái 2: nhấn mạnh bằng các từ tình thái ( “đến ngay chính mình”).

 • 176 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021