Anh (chị) hiêu như thế nào về ý kiến: "...Ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả"

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 95 sgk ngữ văn 11 tập 2

Anh (chị) hiêu như thế nào về ý kiến: "...Ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả"?

Bài làm:

  • Có thể hiểu ý kiến: "...Ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả" như sau: Ông là người lãnh đạo cho phong trào công nhân và nhân dân lao động trên thế giới, cùng họ giành quyền lợi và những yêu cầu cơ bản của giai cấp mình. Bởi vậy, đối kháng với quyền lợi của giai cấp tư sản. Việc ông có nhiều người không cùng quan điểm và đấu tranh lẫn nhau là không thể tránh khỏi.
  • Tuy nhiên với những công lao to lớn của mình và đặc biệt là trí tuệ của một con người tài ba như ông, mọi người đều phải kính nể dù cho có đối lập trong hệ tư tưởng hay đấu tranh lẫn nhau thì cũng đều ngưỡng mộ Mác. Bởi vậy tuy nhiều kẻ đối địch tuy nhiên ông chưa chắc đã có một người ghét bỏ.
  • Hơn nữa vì ông đấu tranh cho toàn thể giai cấp nhân dân trên thế giới, cho nên có kẻ thù cũng là kẻ thù chung của toàn thể giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021