Bài thơ có thể chia làm mấy đoạn? Nêu ý chính của từng đoạn

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 23 sgk ngữ văn lớp 11 tập 2

Bài thơ có thể chia làm mấy đoạn? Nêu ý chính của từng đoạn.

Bài làm:

Bài thơ có thể chia làm 3 đoạn:

  • Đoạn 1 (13 câu đầu): tình yêu tha thiết đối với cuộc sống.
  • Đoạn 2 (câu 14 - 29): tâm trạng băn khoăn của tác giả trước giới hạn của cuộc đời.
  • Đoạn 3 (đoạn còn lại): lời giục giã hối hả, cuồng nhiệt đến với cuộc sống.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021