Lập dàn ý của bài điếu văn dựa vào bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng-ghen

 • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 95 sgk Ngữ Văn 11 tập hai

Lập dàn ý của bài điếu văn dựa vào bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng-ghen.

Bài làm:

Dàn ý của bài điếu văn:

 • Mở đầu: Kính thưa Ban tang lễ...
 • Thân bài:
  • Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của người đã mất
  • Những đóng góp của người đã mất
  • Nêu cảm xúc đau đớn, tiếc thương của những người còn sống với người đã mất
 • Kết bài: Phút mặc niệm
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021