Bài điếu văn này có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài

Câu 1: Trang 95 sgk ngữ văn 11 tập 2

Bài điếu văn này có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

Bài làm:

Bài điếu văn có thể chia làm 3 phần:

  • Phần 1 (Từ đầu đến bậc vĩ nhân ấy gây ra): Phần này thông báo sự qua đời của Các Mác, một sự tổn thất lớn của nhân loại.
  • Phần 2 (Từ "Giống như Đác-uyn...người đó không làm gì thêm nữa"): Phần này đánh giá những cống hiến vĩ đại của Mác.
  • Phần 3 (Từ đó là lí do...hết): Bày tỏ sự tiếc thương vô hạn do sự ra đi của Các Mác và khẳng định sự bất tử của Các Mác trong người dân thế giới.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021