Viết đoạn văn có sử dụng các quan hệ từ. Gạch chân dưới những quan hệ từ đó

  • 1 Đánh giá

Câu 4: (Trang 99 - SGK Ngữ văn 7) Viết đoạn văn có sử dụng các quan hệ từ.Gạch chân dưới những quan hệ từ đó.

Bài làm:

Đoạn văn tham khảo

Trong mỗi người đều có một niềm đam mê cho riêng mình với tôi đó là đọc sách. Đọc sách mang lại những tri thức cho con người. Sách còn giúp tôi thư giãn sau những giờ học hành mệt mỏi. Tôi có rất nhiều loại sách như: sách văn học, sách tìm hiểu tri thức khoa học, sách địa lí – lịch sử… Hễ khi nào có dịp đi nhà sách thì tôi luôn chọn cho mình những cuốn sách bổ ích với bản thân. Tôi luôn trân trọng giữ gìn cẩn thận những cuốn sách đó.

  • 205 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021